Energikilder

Kunne sette opp en oversikt over ikke - fornybare og fornybare energikilder
Kunne si noe om hvilke enerigkilder som i dag er de viktigste i Norge og verden
Klikk på bildet

Fornybar Energi

 
Sola som energikilde
 
 
 

Ikke - fornybar Energi

Fosille energikilder
 
Kjerneenergi