Global oppvarming

Mål:
  • Kunne forklare hvorfor dagens energibruk bidrar til global oppvarming
  • Vite hva som kan gjøres for å redusere utslippene av CO2 fra fossile energikilder
Tellus: