Arbeid

Mål:
  • Forklare hvordan begrepet arbeid brukes i naturfag
  • Kunne regne ut arbeid ved hjelp av enkle beregninger
  • Forklare hvordan et skråplan virker
  • Forklare hvordan begrepet effekt brukes i naturfag
  • Kunne regne ut effekt ved hjelp av enkle beregninger
  •  
Tellus:     Side 92
 
Lokus:  Arbeid og varme
 
                   
 

Linker

Kraftskolen
 

Effekt

 

NDLA

Arbeid (blir krevende på slutten)

 
Forsøk 
 
Vi jobber på skråplanet 
(Tellus s. 112)
 
Trening du kan stole på 
(Tellus s. 113)