Bevegelsesenergi og stillingsenergi

Mål:
  • Forklare hva vi mener med begrepet bevegelsesenergi
  • Forklare hva vi mener med begrepet stillingsenergi
Tellus:   Side 82 - 83
 
 

Linker

Tegnefilmer
 
 
 
Spørsmål og fasit til Coyote
 
Forsøk 
 
 
 
 
Demonstrasjonsforsøk