Energi

Mål:
  • Du skal kunne målenheten for energi
  • Forklare innholdet i energiloven ved å bruke begrepene høyverdig og lavverdig energi
  • Forklare begrepene energikjede, energikilde og energimottaker
Tellus:   Side 83 - 88
 
Lokus:   Energiinholdet i mat   og    Energioverganger
 
 
 

Linker

Kraftskolen
 

 

Forsøk 
 
 
 
 
 
 
Demonstrasjonsforsøk