Krefter

Mål:
  • Forklare hvordan begrepet kraft brukes i naturfag
  • Kjenne til målenheten for kraft (Newton)
  • Kunne gjøre enkel beregninger med krefter (newtonmåler)
  • Du skal kunne forklare begrepet friksjon
Tellus:   Side 88 - 91
 
         
           klikk på bildet
 
 

Linker

Kraftskolen
 
 

 

Forsøk 
 
 
 
 
 
Demonstrasjonsforsøk