Trafikksikkerhet og akslerasjon

Mål:
  • Forstå hva som menes med begrepet akslerasjon
  • Kunne gjøre enkle beregninger av akslerasjon
  • Forklare hvordan trafikksikkerhetsutstyr beskytter mot skade
Tellus:     Side 97 - 102
 
 
                              
                 

Linker

Film fra Trygg trafikk
 
Filmen er tøffe saker,
vi jobber med den på skolen.
 
 
 
 
 
Forsøk
 
Sykkelhjelm
(Tellus s. 114)
 
Ressurs fra trygg trafikk