Klasse 10c 

Uke 15
 
Mandag
 
Fotosyntese.
 
 
Opplegget ligger på OneNote
 
 
 
Onsdag
 
Celleånding
 
 
 
Opplegget ligger på OneNote
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 14
 
Gener og arv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 10 - 12
 
Onsdag 17. mars
 
 
 
Send svarene dine på mail til:
 
Har du bursdag i Januar - April
Send til Kristine
kristinespk@gmail.com
 
Har du bursdag i Mai - August
Send til Frida
fridaskaug@live.no
 
Har du bursdag i September - Desember
Send til Kelvin
kelvinkd@live.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har stundenter. 
 
 
 
 
 
Uke 7 - 9
 
Fornybare energikilder
 
 
 
 
 
 
 
Karbohydrater uke 5
 
 
Mål:
 • kjenne til hvordan karbohydrater påvirker kostholdet vårt
 • kjenne til hvilke grunnstoffer som finnes i karbohydrater
 • kjenne til de tre gruppene karbohydrater er delt inn i
 
 
 
 
Alkoholer uke 2 - 4
 
Mål:
 • kjenne til hvilken gruppe som er felles for alle alkoholer
 • vite at alkoholer i kjemien er en stor gruppe med stoffer
 • kunne tegne tegne og tolke strukturformler til enkle alkoholer
 • vite forskjellen på metanol og etanol
 • kunne forklare hvorfor alkoholene løser seg i vann
      
 
 
 

Hydrokarboner uke 47 - 1

 
Mål:
 • vite hvilke to grunnstoffer hydrokarboner er bygget opp av
 • vite hvilke tre grupper hydrokarboner deles inn i
 • forstå hva som menes med en elektronparbinding
 • vite forskjellen på en enkel, dobbel og trippelbinding
 • kunne tegne og tolke strukturformler
 • kjenne navnet på hydrokarboner som inneholder 1 - 8 karboner
 • vite hvordan lengden på karbonkjedene påvriker hydrokarbonenets egenskaper
 • kunne forklare hvorfor hydrokarboner har "vannskrekk"
         
 
 
 
 
 
Nytt tema:
Organsik kjemi.
 
 
 
 
 
 
Mål uke 45 og 46
 
Veier til god helse
 
Mål:
Du skal lære om:
 • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom
 • kjenne til kroppens ytre forsvar
 • kjenne til kroppens indre forsvar, immunforsvaret.
           
 
 
 
 
 
 
 
Mål uke 42 - 44
 
Kosthold med studenter
 
 
 
 
 
 
Mål uke 38
 • vite hvordan energi overføres i naturfag
 • kunne gjøre enkle beregninger ved arbeid
 • kunne regne med arbeid på skråplanet
 
 
 
 
 
 
Mål uke 36 og 37
 
 • Forklare hva vi mener med energiovergang
 • Forklare hva v mener med en energikjede
 • Kunne definere ordet kraft i naturfag
 • Forkler forskjellen på masse og tyngde
 
 
 
 
 
 
 
Mål uke 34 og 35
 • Forklare hva vi mener med begrepet bevegelsesenergi
 • Forklare hva vi mener med begrepet stillingsenergi
 •  
Tellus:   Side 82 - 83
 
 

 

Tema: Gener og Arv

Naturfagsprøve 

Onsdag 5. mai.

 

 
Registrer deg i Viten.
 
Bruk denne koden:
 
g5mxd
 
 
Kom deg til Viten: