Klasse 10c

Mål uke 38
  • vite hvordan energi overføres i naturfag
  • kunne gjøre enkle beregninger ved arbeid
  • kunne regne med arbeid på skråplanet
 
 
 
 
 
 
Mål uke 36 og 37
 
  • Forklare hva vi mener med energiovergang
  • Forklare hva v mener med en energikjede
  • Kunne definere ordet kraft i naturfag
  • Forkler forskjellen på masse og tyngde
 
 
 
 
 
 
 
Mål uke 34 og 35
  • Forklare hva vi mener med begrepet bevegelsesenergi
  • Forklare hva vi mener med begrepet stillingsenergi
  •  
Tellus:   Side 82 - 83
 
 

 

Lekser 

Vi jobber på sidene

 81 - 92

 

Sjekk ut denne siden