Klasse 10d

Celler og arv. Mål uke 42
Vi oppsumerer og forbereder oss til prøve mandag i uke 43
uke 41
 • Kunne forklare fotosyntesen
 • Kunne forklare celleånding
 

 

 

 

 

Mål uke 38-39

 • Forklare forskjellen på dominant og recessive gener
 • Kunne tegne og forklare krysningsskjema
 • Kunne si hvilken betydning arv og miljø har for egenskapene hos en organisme
 • Kunne forklare begrepet genetisk variasjon
 • Ta stilling til etiske vurderinger rundt genteknologi
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

uke 37

 • Forklare hvordan DNA - molekylet inneholder oppskriften på arvelige egenskaper
 • Vite hva et kromosom er

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 36
 • Beskrive hvordan celler deler seg
 • Beskrive hvordan kjønnsceller deler seg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Beskrive plantecelle og dyrecelle

 

Lenker og lekser

Bruk uka til å forberede deg til prøve; mandag uke 43

Pensumspørsmål

Forsøk;

Isolere DNA fra hvitløk

 

Uke 41

Viten

 
 
 
Nrk - skole
 
 
 
NDLA
 
Youtube
 
Celleånding (nøøøøørd :)
 

 

 

 

 

 

 

 

Film:

Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR

Til fredag:

Gå gjennom målene vi har jobbet med. Anbefaler skriftlig svar i boka.

 

 

Uke 38

Tegn og forklar kryssningsskjema.

Uke 37

Les de to tekstene "Å lage nye celler" og "Formering" , svar på nøkkelspørsmålene. 

Gå gjennom linkene til Viten.

Viten
 
 
 
 
Kromozoom (forskning.no)
 
 
 
Lokus 123
 

 

 

 

 

 

 

Uke 36

Viten

 

 

Kromzoom (forskning.no)

 
 
Lokus 123

Cellen

 

 

 

 

 

 

Uke 35

NRK Skole

Film om cellers oppbygning

Viten

Planteceller og dyreceller

  Oppgave og grupper