Alkoholer

Mål:
  • kjenne til hvilken gruppe som er felles for alle alkoholer
  • vite at alkoholer i kjemien er en stor gruppe med stoffer
  • kunne tegne tegne og tolke strukturformler til enkle alkoholer
  • vite forskjellen på metanol og etanol
  • kunne forklare hvorfor alkoholene løser seg i vann
      
 
  •  
 

Linker

Tellus side: 155 - 158

 

Lokus 123

Alkoholer

 

Video av Otto Grahl - Nielsen

Alkoholer 1

Alkoholer 2

Alkoholer 3

Alkoholer 4