Hydrokarboner

Mål:
  • vite hvilke to grunnstoffer hydrokarboner er bygget opp av
  • vite hvilke tre grupper hydrokarboner deles inn i
  • vite forskjellen på en enkel, dobbel og trippelbinding
  • kunne tegne og tolke strukturformler
  • kjenne navnet på hydrokarboner som inneholder 1 - 8 karboner
  • vite hvordan lengden på karbonkjedene påvriker hydrokarbonenets egenskaper
  • kunne forklare hvorfor hydrokarboner har "vannskrekk"
         
 
 
 

Linker

Tellus side: 150 - 155

 

Lokus 123

Hydrokarboner

 

Video av Otto Grahl - Nielsen

Hydrokarboner 1

Hydrokarboner 2

Hydrokarboner 3

Hydrokarboner 4