Seksualitet

Vi ønsker under dette tema og skape en trygg og god dialog. Det er helt avgjørende at vi klarer å få til en åpen og engasjert tone i klassene.
 
Vær med på å gjøre ditt beste for å skape en trygg stemning, bidra med egne tanker og still spørsmål. 
 
Dersom noen tema er vanskelig å snakke om, kan du stille spørsmål i 3. person, du kan snakke ut i fra ting du har hørt eller ting du tror andre tenker.
 
 
Mål hentet fra Kunnskapsløftet:
  • Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
  • Beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår
 
Vi kommer til å jobbe temabasert. 
 
Bruk hjemmesiden aktivt og bidra til at dette blir lærerikt og engasjerende.