Jordas historie

Mål:
  • Du skal vite hvordan jorda blei til
  • Du skal vite hvilke perioder jordens historie er delt inn i
 

Lenker:

TV2 skole - jordas oppbygging
 
 
 
 

Tellus:

 
 
 
 

Forsøk: