Kontinentaldrift

Mål:
  • Du skal kunne forklare hvordan jordoverflata endrer seg
 
     
 

Lenker

Youtube.com Kontinentaldrift-rap
 
 
Viten.no  Platetektonikk
 
 
 

Tellus

s.52 - 87
 
 
 

Forsøk

Mantelens bevegelse