Klasse 8d

Uke 11

Mål:
Du skal lære om:
 • forklare på hvilken måte naturlig utvalg gjør at alt liv på jorden utvikler seg
 • Litt om Darwin og hvem han var
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Uke 10
Hvordan jorden ble til.
 
 
 
 
Uke 9
     
 
Neste uke kommer studentene tilbake. Nytt tema, jorda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 6

 
Denne uken skal vi se på "Fucking Åmål" en klassiker fra 1999
 
Vi jobber med spørsmål til filmen i timten på tirsdag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 4 og 5
Om vennkap og forelskelse
 

klikk på bildet

 

 

 

Uke 2 og 3

Mål:
 • du skal vite hvordan et atom er bygget opp
 • du skal kjenne til skallmodellen
 • du skal kjenne til åtte - regelen
 • du skal forstå hvordan periodesystemet er bygget opp 
 • du skal kunne forklare hva som er spesielt med edelgasser
 • du skal kunne forklare forskjellen på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse
 • du skal vite hva som menes med en elektronparbinding
 • du skal kunne bygge enkle molekyler ved hjelp av molekylbyggesett
 • du skal kunne sette navn på enkle molekyler som vi har bygget  
 • du skal kunne forklare bildet under faseoverganger (uke 50)
 

 

Uke 50

 
Faseoverganger
 
Mål: du skal kunne forklare bildet under:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 47 - 49. Tema: Kjemi.
Mål:
 • du skal vite hva som menes med en elektronparbinding
 • du skal kunne bygge enkel molekyler ved hjelp av et molekylbyggesett
 • du skal forstå hvordan periodesystemet er bygget opp

 

 

Uke 46   Tema: Kjemi

Mål:
 • du skal vite hvordan et atom er bygget opp
 • du skal kjenne til skallmodellen
 • du skal forstå hvordan periodesystemet er bygget opp
                             

 

Målark til prøven 

 1. Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
 2. Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
 3. Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem
 4. Du skal kjenne til noen økosystemer vi har i Norge (skogen, fjæra osv.)
 5. Du skal kunne dele de biotiske faktorene i et økosystem inn i tre deler (produsenter, konsumenter og nedbrytere) og forklare sammenhengen mellom disse i økosystemet
 6. Du skal kunne si litt om hver av disse og hvilken rolle de har i økosystemet
 7. Du skal kunne jobbe etter den vitenskapelig metoden

Skroller du deg nedover på denne siden ser du hva du skal kunne til prøven.

I tillegg bør du se på denne siden, fotosyntesen

Du vil også få utdelt hefte fra dagen på Borrevannet.

Det vil komme et spørsmål på prøven fra denne dagen.

 

                   

Mål uke 39:

Du skal kunne jobbe etter den vitenskapelig metoden

      
 
 
 
Mål uke 38:
 • Du skal kunne dele de biotiske faktorene i et økosystem inn i tre deler (produsenter, konsumenter og nedbrytere)
 • Du skal kunne si litt om hver av disse og hvilken rolle de har i økosystemet
 
 
Mål uke 37
 • Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
 • Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
 • Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem
 • Du skal kjenne til noen økosystemer vi har i Norge (Barskog, fjæra osv.)
 •  
 •  
 •                 

 

Uke 11

Lekse

Denne uka er det lekse på viten.no

Følg denne linken.

Les disse sidene, og gjør oppgaven for å teste deg selv. 

 

Det blir en liten test tirsdag i uke 12 (neste uke). Studentene trenger å trene seg i vurdering. Se på dette som en mulighet til å vise hva du kan.