Lengde

Mål: 
  • Du skal vite hva lengde er
  • Du skal kunne SI-enheten til lengde (meter)
  • Du skal kjenne til lengdemåling før og nå
  • Du skal kunne gjøre om fra kilometer til meter, meter til centimeter osv.
 

Lenker

 
 
 
 

Tellus

s.34
 
 
 

Forsøk

Måle lengder med ulike hjelpemidler