Masse

Mål: 
  • Forklare hva vi mener med masse
  • Du skal kjenne til måling av masse før og nå
  • Du skal vite hvilke måleenheter vi bruker når vi måler masse (t, kg, hg, g, mg)
 
      

Lenker 

Masseenheter (matematikk.org)

 

Tellus 

s. 38 - 39

 

Forsøk

Bruk av skålvekter