Tetthet

Mål:
  • Forklare hva vi mener med tetthet
  • Kunne forklare hvordan vi måler tetthet
  • Kunne gjøre beregninger med tetthet
  • Kunne forklare forskjellen på lav og høy tetthet
                               

Lenker

PowerPoint - video av masse, volum og tetthet
 
 
 

Tellus

s.41 - 46
 
 
 
 

Forsøk

Tre forskjellige væsker - tetthet