Tid

Mål:

  • Du skal vite hva tid er
  • Du skal vite SI-enhenten til tid
  • Du skal kjenne til tidsmåling før og nå
  • Du skal kunne gjøre om fra timer til minutter og fra minutter til sekunder

             

Lenker

Hva er tid?  (Forskning.no) 
 
 
Tid og tidsmåling (Naturfag.no) 
 
 
 

Tellus 8 

s.33
 
 
 

Forsøk:

Mål tiden med stoppeklokke