Feltarbeid

Mål: 
  • Du skal vite hvordan forskere jobber med feltarbeid
  • Du skal kunne praktisere dette i eget feltarbeid
 
        
 

Linker

 
NDLA