Økosystemer

Mål:
  • Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
  • Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
  • Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem