Kunne måle elektrisk strøm og spenning

Undermål:
  • forklare forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling
  • kjenne til måleenheten ampere (A) og hvordan man måler strøm
  • kjenne til måleenheten volt (V) og hvordan man måler elektrisk spenning
Tellus:
115
 
Lokus 123:
 
 
Andre ressurser: