Vite hva resistans er, kjenne måleenheten og vite hvordan disse brukes i en elektrisk krets

Undermål:
  • vite forskjellen på en leder og en isolator
  • vite hva som menes med motstand (resistans)
  • kjenne til symbol og målenhet for motstand
Tellus:
113 - 115
 
 
Lokus 123:
 
 
 
Andre ressurser: