Strøm og spenning og måleenhetene

Mål:
  • forstå hva vi mener med en sluttet krets
  • forstå hva som menes med elektrisk strøm
  • forklare forskjellen på likestrøm og vekselstrøm
  • vite hva som menes med begrepet spenning