Arbeid for uke 10

1. Les side 53-54 
2. Skriv ned hvordan hormonet adrenalin virker på kroppen
3. Noter ned to eksempler på når du har kjent på adrenalin og hvorfor
 
 
   
 
 
 

Arbeid for uke 6-7

Vi skal ha om kroppen en periode nå. Det blir spennende. 
 
Anbefaler deg å se disse episodene hjemme (Newton)
 
 
Onsdag:
Se denne filmen om hvordan nervesystemet er bygd opp. 
Ta notater i kladdeboka di.
 
Jobb med denne siden til du får 100%. 
Bruk boka og les for å finne svarene. 
 

Arbeid for uke 50

Du skal lage ferdig slipset ditt denne uka. 
Det betyr at du må kople ferdig og øve deg på målene for dette kapittelet. 
 
Muntlige samtaler i naturfagstimen på fredag.
 
 
Mål:
 • Forstå hva som menes med elektrisk strøm
 • Forstå hva vi mener med en sluttet krets
 • Forklare forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling
 • Vite forskjellen på en leder og en isolator
  Forstå hva som menes med kortslutning
 •  
 • Vite at en lyspære har to koblingspunkter
 • Koble sammen lyspærer i serie og i parallell
 
 
 

Arbeid for uke 47

Hva menes med begrepet Watt? 
 
Se denne filmen og ta notater i boka di
 
 
 
Husk: 
Slips, stoff og en liten fystikkeske
 
 
 
 
 

Arbeid for uke 46

Se denne animasjonen
 
Svar på målet på arbeidsplan "Vite hva som menes med begrepet spenning" på OneNote-siden Naturfag 9a eller i kladdeboka di. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeid for uke 42

og lag fem spørsmål (med svar) om elektrisitet
 
Svarene må finnes i denne filmen. 
 
 
 
 

Arbeid for uke 34 - 41

Øv til prøve (torsdag 1.time)
 
 
Stikkord til prøven:
Atom (proton, nøytron, elektron)
Isotop
Molekyl
Metaller og ikke metaller
Alkalimetaller
Halogener
Edelgasser
Åtteregelen
Periodesystemet (gruppe, periode, de 20 første grunnstoffene)
Bindinger (ionebinding, elektronparbinding, metallbinding)

Enkel-, dobbel- og trippelbindinger

 

Kanskje denne kan være fin å bruke til repetisjon

 

 
 

Kroppen

 • Vite hvordan nervesystemet er bygd opp hos mennesker
 • Beskrive hvordan en nervecelle ser ut
 • Vite hvilke oppgaver de forskjellige delene av hjernen vår har (sn og pn)
 • Fortelle hvordan de forskjellige sansene våre fungerer
 • Fortelle hvordan sansene og nervesystemet fungerer sammen i styring av kroppen
 • Fortelle hva et hormoner er, hvordan hormoner dannes og hvordan de transporteres
 • Vite hva adrenalin, insulin og kjønnshormonene er, og hvordan de påvirker kroppen vår
 • Vite noe om puberteten, hva som skjer i kroppen og i hodet.
 
 

Elektrisitet

 • Forstå hva som menes med elektrisk strøm
 • Forstå hva vi mener med en sluttet krets
 • Forklare forskjellen på likestrøm og vekselstrøm
 • Forklare forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling
 • Vite forskjellen på en leder og en isolator
 • Kjenne til måleenheten ampere (A) og hvordan man måler strøm
 • Vite hva som menes med begrepet spenning
 • Kjenne til måleenheten volt (V) og hvordan man måler elektrisk spenning
 • Vite hva som menes med motstand (resistans)
 • Kjenne til symbol og målenhet for motstand
 • Vite hva effekt er, og kjenne måleenheten til denne
 • Forstå sammenhengen mellom spenning, resistans og strøm (Ohms lov).
 • Forstå hva som menes med kortslutning
 • Tegne enkle koblingsskjemaer
 • Kjenne til symbolene for spenningskilde, lyspære, bryter og ledning.
 • Vite at en lyspære har to koblingspunkter
 • Koble sammen lyspærer i serie og i parallell
 

Kjemi

 • Vite hva et atom er, og hvordan det er bygd opp.
 • Vite hva grunnstoffenes periodiske system er, hvordan det er bygd opp.
 • Vite hva et molekyl er, og hvordan det er bygd opp.
 • Vite hva en isotop er.
 • Vite hva åtteregelen går ut på.
 • Kjenne til begrepene ionebinding og elektronparbinding
 • Forstå det kjemiske språket
 • Kunne noen egenskaper til metaller og ikke-metaller.
 • Kunne skrive en rapport.