Klasse 9d

Uke 3 - 4
 
Folkehelse og livsmestring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 1
 
Folkehelse og livsmestring
 
Tema: Rusmidler
 
Du skal:
 
tenke og reflektere over hvilke faktorer som påvirker deg mest i forhold til:
 • du skal prøve røyk/ eventuelt begynne å røyke
 • hvordan forholde seg til alkohol
 • hvordan forholde seg til andre rusmidler
 • hvordan forholde seg til doping
vite noe om:
 • hvilke konsekvenser bruk av rusmidler har for den enkelte
 • hvilke konsekvenser bruk av rusmidler har for samfunnet.
 
 
 
 
 
Uke 48 - 50
Klimaendringer
 
 
 
 
Uke 47
 
Fosille brensler
 
 
 
Uke 45 og 46
 
 
 
 
 
Uke 42 - 44
 
Vi har studenter
 
 
 
 
 
Mål Uke 39
 
Denne uken skal vi jobbe med å tenke kritisk i naurfag.
Vi ser på Folkeopplysningen fra NRK.
 
 
 
 
 
 
 
Mål Uke 38
 
Du skal vite
 • hva vi mener med en næringskjede
 • hva vi mener med et næringsnett
 • hvor mye av energien overføres for hvert ledd i næringskjeden (kan benyttes av neste ledd)
 • hvor denne energien tar veien
 
 
 
 
Mål uke 34, 35 og 36
 • Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
 • Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
 • Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem
 • Du skal kjenne til noen økosystemer vi har i Norge (skogen, fjæra osv.)
 •  
 •                 

 

Uke 6

Ressursbank til tema?

Følg denne linken.