Klasse 9d

Mål Uke 39
 
Denne uken skal vi jobbe med å tenke kritisk i naurfag.
Vi ser på Folkeopplysningen fra NRK.
 
 
 
 
 
 
 
Mål Uke 38
 
Du skal vite
  • hva vi mener med en næringskjede
  • hva vi mener med et næringsnett
  • hvor mye av energien overføres for hvert ledd i næringskjeden (kan benyttes av neste ledd)
  • hvor denne energien tar veien
 
 
 
 
Mål uke 34, 35 og 36
  • Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
  • Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
  • Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem
  • Du skal kjenne til noen økosystemer vi har i Norge (skogen, fjæra osv.)
  •  
  •                 

 

Oppgaven til onsdag:

Se denne videoen

 

Bruk denne til å fylle ut det du skal skrive på næringskjeden din hvis du trenger det.