Klasse 9e

Uke 15
 
Læringsmål:
 • Vite hvordan nervesystemet er bygd opp hos mennesker
 • Beskrive hvordan en nervecelle ser ut
 • Kjenne til sansene våre og hvordan de fungerer
 •  
 
Under disse målene er det følgende tema:
 1. Sentralnervesystemet
 2. Perifere nervesystemet
 3. Nerveceller
 4. Reflekser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 10 - 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har stundenter. 
 
 
 
 
 
Uke 5 - 9
 
Elektrisitet
 
Mål:
 • forstå hva vi mener med en sluttet krets
 • forstå hva som menes med elektrisk strøm
 • forklare forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling
 • kjenne til måleenheten ampere (A) og hvordan man måler strøm
 • kjenne til måleenheten volt (V) og hvordan man måler elektrisk spenning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 3 - 4
 
Folkehelse og livsmestring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 1
 
Folkehelse og livsmestring
 
Tema: Rusmidler
 
Du skal:
 
tenke og reflektere over hvilke faktorer som påvirker deg mest i forhold til:
 • du skal prøve røyk/ eventuelt begynne å røyke
 • hvordan forholde seg til alkohol
 • hvordan forholde seg til andre rusmidler
 • hvordan forholde seg til doping
vite noe om:
 • hvilke konsekvenser bruk av rusmidler har for den enkelte
 • hvilke konsekvenser bruk av rusmidler har for samfunnet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 48 - 50
Klimaendringer
 
 
 
 
Uke 47
 
Fosille brensler
 
 
 
Uke 45 og 46
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 42 - 44
 
Vi har studenter
 
 
 
 
 
Uke 39
 
Denne uken skal vi jobbe med å tenke kritisk i naurfag.
Vi ser på Folkeopplysningen fra NRK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 38
 
Denne uken skal vi se litt på nedbryterne i et økosystem
 
 
 
 
Mål Uke 37
 
Du skal vite
 • hva vi mener med en næringskjede
 • hva vi mener med et næringsnett
 • hvor mye av energien overføres for hvert ledd i næringskjeden (kan benyttes av neste ledd)
 • hvor denne energien tar veien
 
 
 
Mål uke 34, 35 og 36:
 • Du skal undersøke og registrere abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet.
 • Du skal undersøke og registrere biotiske faktorer i et økosystem i nærområdet
 • Du skal kunne forklare sammenhengen mellom de abiotiske og biotiske faktorene i et økosystem
 • Du skal kjenne til noen økosystemer vi har i Norge (skogen, fjæra osv.)
 •  
 •                 

 

Mål Uke 37

Uke 15 

Tema: Nervesystemet
 
Vi hopper hit pga. Covid - 19.
 
Elektrisitet må vi fortsette med når skolen åpner.