Uke 11

Vi har snakket litt om hvordan rus påvirker særlig ungdom. Mye annet skjer i kroppen i ungdomstida, nemlig puberteten. Jeg anbefaler alle å se pubertetsserien som NRK lagde for noen år siden. Det kan være lurt å se denne alene. Her finner du episodene. 

 

 

Uke 9

Denne uka skal vi se på hvordan rusmidler påvirker kroppen, og da særlig nervesystemet. 
 
Les Tellus side 71 - midt på side 79. 
 
 

Uke 5

Mål for uka: 

Kunne forklare hva som skjer med maten på dens vei gjennom kroppen

Kunne forklare hva som menes med sakte og raske karbohydrater

Vite hva som skjer med proteiner, karbohydrater og fett i kroppen

 

Husk å gjøre pensumspørsmålene for denne uka!
 
 

Uke 4

Mål for uka: 
 

Kunne forklare hvilke tre deler blodet vårt er satt sammen av

Kunne forklare blodets hovedfunksjon i kroppen

Kunne forklare det lille og det store kretsløpet i kroppen

Husk å gjøre pensumspørsmålene for denne uka!
 
 

Uke 3

Vi jobber med temaet kroppen. Plan for kapittelet, målene og pensumspørsmålene ligger på notatblokka i naturfag. Jobb der.
 
Mål for uka: 
Kjenne til de mest vitale organene i menneskekroppen

Kjenne til hovedfunksjonen til disse

Kunne tegne en dyrecelle og forklare dens funksjoner

Vite at menneskekroppen er satt sammen av ulike typer celler


 

Uke 46

Gjør pensumspørsmålene.
Vi begynner på slipset. Ta med det du trenger (se under)
 
 

Uke 45

Vi skal lage juleslips!
Ta med hjemmefra: 
- Et slips som ikke lenger er i bruk 
- Stoffbiter, glitter paljetter, bjeller, det du måtte trenge for å pynte slipset slik du vil!
- En fyrstikkeske (tom)
 
Si i fra om dere får problemer med å skaffe noe av dette, så hjelper vi til! :)
Om noen har mulighet til å ta med mer av noe, er det strålende!
 

Uke 44

Mål for uka:
Kunne måle elektrisk strøm og spenning
 
Vi kobler og prøver oss fram. PowerPointer som blir gått gjennom blir lagt ut på innholdsbiblioteket i klassenotatblokka. 
Husk å gjøre pensumspørsmålene!

 

Uke 43

Ukens mål: 
Forklare hva strøm, spenning og resistans er
Kunne tegne og koble enkle strømkretser
 
Lekse: Pensumspørsmål i klassenotatblokka
 

 

Uke 41

Vi oppsummerer høstens mål, jobber med pensumspørsmålene og forbereder oss til parprøve på fredag. 
Målene og spørsmålene ligger i klassenotatblokka på Teams. 
 
 

Uke 37

Mål for uka:
Vite hvordan forskere jobber med feltarbeid
Kunne praktisere dette i eget feltarbeid
Kunne jobbe etter den naturvitenskapelige metode

 

Uke 36

Mål for uka: 
Kunne forklare hvilke stoffer som inngår i fotosyntesen
Kunne forklare hvordan et økosystem er bygget opp
Kunne forklare hva næringskjede og næringsnett er
 
Lekse: Jobb med pensumspørsmålene som ligger i klassenotatblokka

 

Uke 34

Velkommen til nytt skoleår!

For å få tilgang til Viten.no trenger du en klassekode, den er:

rd7aq

Logg inn med Feide