Nervesystemet

Læringsmål:
  • Vite hvordan nervesystemet er bygd opp hos mennesker
  • Beskrive hvordan en nervecelle ser ut
  • Vite hvilke oppgaver de forskjellige delene av hjernen vår har
 
Under disse målene er det følgende tema:
  1. Sentralnervesystemet
  2. Perifere nervesystemet
  3. Nerveceller
  4. Reflekser