Sansene

Læringsmål:
  • fortelle hvordan de forskjellige sansene våre fungerer
  • fortelle hvordan sansene og nervesystemet fungerer sammen i styring av kropen
Under dette tema er det følgende tema:
 
  1. Lukt og smak
  2. Kroppssanser
  3. Høresansen
  4. Likevektsansen
  5. Synsansen