Vite hva råolje og naturgass brukes til i sammfunnet

Tellus:
177 - 180
 
Lokus 123:
 
Oppgaver:
 
 
Andre ressurser:
 
Film fra Statkraft om hvordan gasskraftverk produserer elektrisitet
 

Om oljekrise og bilfrie dager. En film fra Nrk - skole.

Film om oljeraffinering i praksis

Kanskje ikke du kom helt til raffinering i denne animasjonen under et tidligere mål:)