Å kunne bruke..

29.03.2015 21:38

GeoGebra som graftegner vil gjøre at du kommer opp på et helt annet nivå innen emne funksjoner. Det er mye lettere å forstå funksjoner når man ser de visuelt foran deg.