Boka som vi bruker..

08.03.2016 21:23

på Holtan. Denne ligger som videoundervisning på Campus. Trykk på boka og du kommer deg dit. Dvs. at du kan jobbe med dette på egenhånd. Spør læreren din hvis du vil låne en bok.