Dette er helt..

29.03.2015 20:27

avgjørende å kunne. Det er ikke vanskelig, men det er en del forskjellige veier du må kunne gå. Med litt trening fikser du det lett. Du må vite at x-aksen er den vannrette aksen og at y-aksen er den som står loddrett.