Godt nytt år... (uke 1 og 2)

01.01.2016 17:50

Vi begynner rett på med skriftlig hoderegning. Her har dere som klasse mange forkjellige metoder (strategier) å gjøre dette på. Det finnes ingen fasit på hvilken metode som er best, men det er ingen tvil om at noen metoder er bedre enn andre.

 
Du vil oppdage at en teknikk har begrenset anvedelse. Det betyr at den funker bra i noen tilfeller, og kan nesten være helt ubrukelig på andre stykker. 
 
Derfor er det viktig å beherske flere teknikker som til sammen dekker flest mulig utfordringer i hoderegningen.
 
Med hoderegning snakker vi nå om regning med minimal bruk av hjelpemidler. Du skal lære deg teknikker slik at det faktisk skal holde med hodet ditt:)
 
Hoderegning forbindes ofte med regning uten papir og blyant. Men ved innøving av hoderegningsteknikker vil en såkalt skriftlig hoderegning kunne bidra til at du lettere husker og ikke minst forstår teknikkene.
 
Eksempel:

27 + 36 + 23 + 14

I skriftlig hoderegning benytter vi oss av delsvar eller mellomregning.

27 + 36 + 23 + 14 = 50 + 50 = 100

Hvordan er det tenkt her? 
Noe annet som er viktig når vi jobber med skriftlig hoderegning er bruken av likhetstegnet. Er det brukt riktig over?
 
 

Oppgaver i lekse uke 1

 
a)      26 + 85             
b)      52 + 109           
c)       96 + 237          
d)      112 + 179
e)      495 + 37
f)       1203 + 165
g)      25 + 29
h)      432 + 325
i)        143 + 41
 
Fremgangsmåten (altså hvordan du tenker) er minst like viktig som svaret. Det må du skrive ned i kladdeboka.