Nyheter uke 6

07.02.2016 11:14

Denne uken begynner vi med Geometri.

Mål: Du skal
  • forstå hvordan vi definerer en mangekant i matematikken
       
 
 
en lukket figur avgrenset av rette linjestykker
 
 
Mål: Du skal..
  • "gjennoppdage" hvordan man klassifiserer mangekanter
  • kunne klassifisere mangekanter
 
Klassifisering.

 

Denne uken er det innføringslekse i prosent.