Nyheter

28.03.2015 21:05

Digitale ferdigheter er et kompetansemål i matematikken som i alle andre fag. I matematikken finnes det mange digitale hjelpemidler. Regneark har vi hatt lenge i grunnskolen, og de siste årene har programmet GeoGebra kommet stormene inn i norsk skole. Du har kanskje også hørt om noe som kalles for "omvendt undervisning". Det handler om at du ser videoforelesninger hjemme og jobber med oppgaver sammen med læreren/klassekamerater på skolen hvor du kan få hjelp. Man kan også bruke digitale hjelpemidler til sannsynlighetsregning, løse likninger, tegne grafer, konstruere og mye, mye mer..