Standpunktprøve

23.03.2015 19:54

Mandag 27. april er det standpunktprøve i matematikk. Den vil være så lik eksamen som mulig. Det betyr at du vil få minst en oppgave på regneark og en oppgave med graftegner. Lærerverket vårt er Grunntall, så det er ingen hemmelighet at prøven tar utgangspunkt i den. Dermed kan det være lurt å jobbe med gamle grunntallprøver i perioden frem mot 27. april. Når det er sagt er det en del ting som ikke dekkes i grunntall, dermed må du også jobbe med andre hefter. Gamle eksamensoppgaver og faktor kan være gode alternativer.