Uke 36

01.09.2015 20:26

Denne uken begynner vi med Tall, målark 1 (tallforståelse). Vi skal se litt på hvordan de naturlige tallene våre er gruppert i partall og oddetall. 

Hva er et siffer? Og hva kan vi mene med utvidet form og plassverdien til et siffer? Dette skal du lære i løpet av uken.