Modul 12: Resten

Andre ting som kan komme:
 
Tema Oppgaver Video
Formlikhet Formlikhet Campus
Likningsett Eks. Campus Campus
Målestokk Grunntall side 265 Campus
Blandingsforhold Grunntall side 271 Campus
Prosent Snarvei til h - matte  
Vei, Fart og tid Grunntall side 262 Campus
Overslag Grunntall side 24 Campus
Tallrekker Grunntall side 45 Campus

Oppgaver som er hentet fra resten 2017 - 2014

Video til denne modulen

 

Når vi jobber på denne måten, må man hele tiden ta valg. På denne siden er de tema som vi ikke har valgt å lage en egen modul til. 

Det betyr ikke at det ikke kommer, men på de siste prøvene har det ikke vært så mye av det. I tillegg er det ofte snakk om lite poeng i forhold til innsatsen. 

Unntaket er prosent, men det er liksom så viktig gjennom hele prøven.

 

Lykke til med jobbingen.