Føring og utregning

 

NB!   All føring er med blå eller svart penn

I utgangspunktet er det matmatikkkunnskaper som skal testes på en slik prøve. 

 

Men det er lettere å vise kunnskap ved god føring.

 

Film som kan være lurt å se:

Utregninger

Føringer