Hva kommer?

Hva Ressurs:
Geometri Treningsoppgaver

Løsningsforslag
Pytagoras  Treningsoppgaver

Løsningsforslag
Prosent Se på siden til 10e uke 4 og 5
Lese tabeller Treningsoppgaver

Løsningsforslag
Sette tall inn i en formel Treningsoppgaver

Løsningsforslag

+ flere ting, du skal jo prøves i alt. Jobb med gamle oppgaver.

 

Vanskelig å si eksakt, dette:)

 

Men du må øve på gamle prøver. Temaene som er satt opp her er et utgangspunkt. Men det kommer altså mye mer. 

 

Det viktigste er å se på hver enkelt oppgave å lære seg å skille ut informasjon.

 

Og selvfølgelig kommer det Excel og GeoGebra.