Hele prøven

Følg denne linken til prøvesidene. Du jobber med vårprøvene.
 
Skal du lykkes, må du jobbe systematisk.
 
Tips:
  • Prøvene fra år til år er ganske like. Se hva som går igjen og lær deg det.
  • Ta noen valg. Finn ut av hvor du skal hente poeng.
  • Starten av del 1 blir viktig. Her er det mange poeng.
  • Jobb med prøven så likt som prøvesituasjonen som mulig
  • Velg om du tester deg selv eller trener
  • Lever gjerne en testprøve til faglærer for tilbakemelding
  • Skriv ut oppgaver til trening på printer`n under trappa
 
                  

Hvor mange poeng holder?

Karakter
6 95
5 75
4 60
3 40
2 20

 

Eks. på en prøve som gir 60 poeng

Karakter Poengskala
6 57 - 60
5 45 - 56,5
4 36 - 44,5
3 24 - 35,5
2 12 - 23.5
1 0 - 11,5

Husk at denne er veiledende. Men den gir deg en god pekepinn på hva som skal til:)