Tentamen geometri 9.trinn

Tema blir det vi har jobbet med mellom Jul og vinterferien:
 
 
Organisering:
 • Lekse uke 1: Pytagoras setning
 • Lekse uke 2: Regneark (Excel)
 • Uke 3. Tentamensuke 
Vi driver nå med vurdering for læring. 
Det betyr at dere skal lære noe gjennom hele prosessen.
 
Sluttvurdering kommer til sommeren i 10.klasse.
 
Derfor har jeg laget 3 forskjellige opplegg inspirert av Andeby.
 
Du vil i perioden frem til tentamen nå være enten 
Donald, Mikke eller Skrue:)
 
 
 
Gå nedover på siden til tentamnesuka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentamensuka 9e

Mandag.

Vi går gjennom uka på skolen, og prater om tentamen

 
Lekser som skal gjøres mandag kveld
 

Skrue oppgaven

 Videofasit

Donald oppgaven

 Videofasit

Mikke oppgaven

 Videofasit

Oppgave 1a

Oppgave 1b

Oppgave 1a

Oppgave 1c

Oppgave 1a

Oppgave 1b

Oppgave 2

Oppgave 2

Oppgave 2

 

Tirsdag

Vi går gjennom mandagsleksa til i dag. Tema for dagen konstruksjon.

Lekser som skal gjøres tirsdag kveld
 

Skrue oppgaven

 Videofasit

Donald oppgaven

 Videofasit

Mikke oppgaven

 Videofasit

Oppgave 1

Oppgave 1

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 2

Oppgave 2

Oppgave 3

 

Onsdag

 • Vi går gjennom leksa til i dag. Tema for dagen volum/ overflate.
I kveld slapper du av, sånn at du er klar til i morgen.
 
 
 
 
Smart å repeter dette:
 

Oppgaveark til steg 1

 er gode oppgaver å øve på som vi jobbet med helt i starten av kapittlet.

Fasit til oppgaveark 1

Oppgave 1    

 Fasit i GeoGebra 

Fasit med konstruksjon

Oppgave 2

 Fasit i GeoGebra 

Fasit med konstruksjon

Oppgave 3

Fasit i GeoGebra

Fasit med konstruksjon

Oppgave 4

Fasit i GeoGebra

Oppgave 5

 Fasit i GeoGebra 

Oppgave 6

   Fasit i GeoGebra   

Fasit med konstruksjon

 
 
 
 
 
 

Skrue oppgaven

Videofasit

Donald oppgaven

Videofasit

Mikke oppgaven

Videfasit

Oppgave 1

Oppgave 1

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 2

Oppgave 2

 
 

Den første uka

Lekse: Pytagoras setning.

 Oppgavene. 

Fasit: 
 
 1. Oppgave 
 2. Oppgave 
 3. Oppgave 
 4. Oppgave 
 
 
 
Fasit: 
 1. Oppgave 
 2. Oppgave 
 3. Oppgave 
 
 
 
 
Fasit: 
 1. Oppgave 
 2. Oppgave 
 3. Oppgave 

 

Den andre uka

Lekse: Øyvinds hytte (Excel)

Levers i Fronter

Oppgaven (velg din figur):

Donald

Skrue

Mikke

Videofasit