Del 1

Tilatte hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal og gradskive
 
Nå må du bruke tiden frem mot tentamen til å øve.
Det er lurt å trene på tidligere del 1 som er gitt. 
 
Tema på del 1
 • Fire regneartene. 
 • Regnerekkefølge
 • Brøk
 • Målenheter
 • Algebraiske uttrykk
 • Trekke sammen uttrykk
 • Likninger 
 • Sette prøve på likninger
 • Prosent
 • Tallpyramider
 • Problemløsning
Eksempel på del 1