Del 2

Denne delen er med hjelpemidler.
Her skal det føres inn med penn. Husk utregning.

Tema på del 2

  • De fire regneartene
  • Brøk
  • Prosent
  • Geometri (Ikke passer)
  • Volum
  • Lage uttrykk
  • Problemløsing

 

Eksempel på del 2

Eksempeloppgave 1

Link til flere oppgaver