GeoGebra

 
Du vil få en eller to oppgaver i GeoGebra på del 2.
 
Her ønsker vi at du viser at du ikke har helt glemt det vi lærte i våres.
 
Tren litt på oppgavene som ligger til høyre i margen, så fikser du dette.
 

Hva bør du kunne?

  • Tegne punkter
  • Tegne linjer
  • Finne skjærinspunkter
  • Tegne normaler
  • Tegne parallelle linjer
  • Bruke mangekantfunksjonen
  • Tegne vinkler
  • Tegne sirkler
  • Bruke måleinstrumenter

Eksempeloppgaver:

Oppgave 1 

Finn vinkel A.    Fasit

Videofasit

Oppgave 2

En sirkel.    Fasit

Videofasit

Oppgave 3

En firkant.    Fasit

Videofasit

Oppgave 4

Toppvinkler    Fasit

Videofasit